Euro Prime Farmaceuticals / EPF ™

OOO «Кишинёвский эндокринный завод»

CEFTIGED 5%

Артикул:

DENUMIREA COMERCIALĂ
CEFTIGED 5%
DCI-ul substanţelor active
CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE

Лицензии и сертификаты

похожие товары

INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

CEFTIGED 5%
50 mg/ml
suspensie injectabilă
De uz veterinar

DENUMIREA COMERCIALĂ
CEFTIGED 5%
DCI-ul substanţelor active
CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE

COMPOZIŢIA PREPARATULUI

Substanţa activă: Ceftiofur clorhidrat 5 g

Excipienți: Alcool benzilic, butilhidroxitoluen, P-Hidroxibenzoat de metil, P-Hidroxibenzoat de n-propil, ulei vegetal.

DESCRIEREA PREPARATULUI

Suspensie injectabilă uleioasă, de culoare gălbenă opalescent sau gri opalescent, cu gust și miros caracteristic.

FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Ceftiged este o cefalosporină de generaţia a treia, care este activă împotriva multor bacterii Gram pozitive şi Gram negative, incluzând tulpinile producătoare de beta- lactamaze. Ceftigedul acţionează prin inhibarea sintezei peretelui celular bacterian, astfel exercitând proprietăţi bactericide. Sinteza peretelui celular este dependentă de enzimele denumite proteine de legare a penicilinelor (PBP). Bacteriile dezvoltă rezistenţă la cefalosporine prin 4 mecanisme de bază: 1) modificarea sau dobândirea de proteine care leagă penicilinele insensibile la un betalactam, de altfel eficient; 2) modificarea permeabilităţii celulei la betalactamice; 3) producerea de betalactamaze care separă inelul betalactamic al molecule; 4) prin eflux activ.

Ceftigedul este activ împotriva următoarelor microorganisme implicate în bolile respiratorii la suine: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae şi Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica este intrinsec nesusceptibilă la ceftged. Este, de asemenea, activ împotriva bacteriilor implicate în bolile respiratorii la bovine: Pasteurella multocida, Marmheimia haemolytica, Histophilus somni (anterior denumită Haemophilus somnus); împotriva bacteriilor implicate în pododermatita supurativă acută la bovine (necrobaciloza interdigitală): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica); şi împotriva bacteriilor asociate cu metrita acută post-partum (puerperală) la bovine: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes şi Fusobacterium necrophorum.

INDICAŢII TERAPEUTICE
In tratarea infectiilor produse de germeni sensibili la cefalosporine.
Suine: Tratamentul afectiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Pasteurella multocida , Actinobacillus pleuropneumoniae si Streptococcus suis sensibile la ceftiged.
Bovine: Tratamentul afectiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Mannheimia haemolityca (fosta Pasteurella haemolityca), Pasteurella multocida si Histophillus somni (fosta Haemophillus somnus) sensibile la ceftiged. Tratametul necrobacilozei interdigitale acute (panariţiu, pododermatitã supuratã) asociatã cu Fusobacterium necrophorum si Bacterioides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica), sensibile la ceftiged. Tratamentul componentei bacteriene a metritei acute post partum (puerperalã) pânã la 10 zile de la fãtare asociatã cu Escherichia coli, Actinobacterium pyogenes şi Fusobacterium necrophorum sensibile la ceftiged.

SPECII ŢINTĂ
Bovine, suine.
CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE, DOZE:
Pentru suine: 1 ml /16 kg greutate corporală/ zi.
Pentru bovine: Tratamentul bolilor respiratorii: 1 ml suspensie / 50 kg m.c. / zi; timp de 3-5 zile.
Tratamentul necrobacilozei interdigitale:1 ml suspensie / 50 kg m.c. / zi; timp de 3 zile.
Tratamentul metritei acute post partum in primele 10 zile dupa fatare:
1 ml suspensie / 50 kg m.c./zi timp de 5 zile.
In unele cazuri poate fi necesar un tratament suplimentar de susţinere. Durata tratamentului poate sa fie modificata la recomandarea medicului veterinar.
CONTRAINDICAŢII:
A nu se utiliza la animalele care anterior au manifestat hipersensibilitate la ceftiged şi la alte antibiotice betalactamice sau la oricare dintre excipienţi. Nu se utilizează în caz de rezistenţă cunoscută la substanţa activă sau la alte antibiotice betalactamice. Nu injectaţi intravenos. A nu se utiliza la păsări de curte (inclusiv în ouă) din cauza riscului de răspândire a rezistenţei antimicrobiene la om.
TIMP DE AŞTEPTARE:
Suine: Carne si organe: 5 zile.
Bovine: Carne si organe: 8 zile.
Lapte: 0 zile.
PREZENTARE, AMBALAJ
Flacoane de sticlă a cîte de 10, 20, 50, 100 ml cu dop din cauciuc şi capac de aluminiu, împreună cu instrucţiunile de folosire se ambalează în cutie pliantă de carton.
PĂSTRARE
А se păstra la loc uscat ferit de lumină și îngheț la temperatura de 5-25°C. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.
TERMEN DE VALABILITATE
2 ani.
STATUTUL LEGAL
Se eliberează cu prescripţie medicală.


Denumirea și adresa producătorului

Euro Prime Farmaceuticals SRL,

str. Pietrarilor 8/2, mun. Chișinău,

Republica Moldova

[email protected]

tel. +37322030016


Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj.