ANASTROGED-100TAB/1MG

похожие товары

INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

ANASTROGED
1,0 mg
comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ
Anastroged

DCI-ul substanței active
Anastrozolum

COMPOZIȚIA
1 comprimat conține:
substanța activă: anastrozol 1,0 mg;
excipienți: stearat de magneziu, lactoză, amidon de cartofi.

FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimate.

DESCRIEREA PREPARATULUI
Comprimate de culoare albă, cu suprafață convexă, margini intacte și aspect uniform, pe una din fețe cu imprimare „EPF”.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
Antagonist hormonal şi substanțe înrudite. Inhibitor de aromatază, L02BG03.

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE
Proprietăți farmacodinamice
Anastrozolul se referă la o nouă generaţie de inhibitori nesteroidieni selectivi ai aromatazei, utilizaţi în tratamentul cancerului mamar diseminat la femei după menopauză. Sub acţiunea anastrozolului are loc inhibarea multiplicării şi creşterii celulelor glandelor mamare, dependentă de estrogenii endogeni. Mecanismul de acţiune al anastrozolului se reduce la inhibarea selectivă a activităţii aromatazei, enzimă a citocromului P-450.
Sursa principală de estrogeni la femei în menopauză sunt androgenii, în principal androatendionul şi testosteronul. Aromataza asigură o hidroxilare multiplă a acestora cu transformarea în estronă şi apoi în estradiol în ţesutul adipos şi muscular, ficat, suprarenale şi în ţesutul tumoral.
Anastrozolul inhibă selectiv aromatază prin interacţiunea cu atomul de fier al hemului citrocromului P-450. Astfel, preparatul asigură o inhibare marcată a activităţii enzimei, ce contribuie la reducerea la maxim a nivelului estrogenilor atât în circulaţia periferică, cât şi în tumoare, ce asigură efectul terapeutic la femeile cu cancer mamar. În postmenopauză anastrozolul în doza de 1 mg/zi provoacă o diminuare a nivelului estradiolului cu 80%. Anastrozolul nu manifestă activitate progestativă, androgenică şi estrogenică. Preparatul nu influenţează secreţia cortizolului şi aldosteronului. Prin urmare, nu este necesară suplimentarea cu corticosteroizi.
Proprietăți farmacocinetice
Absorbţia anastrozolului este rapidă şi concentraţiile plasmatice maxime sunt atinse, de obicei, în primele două ore după administrare (în condiţii de repaus alimentar). Alimentele scad uşor viteza, dar nu şi gradul de absorbţie. Nu este de aşteptat ca modificarea minoră a vitezei de absorbţie să determine un efect semnificativ clinic asupra concentraţiei plasmatice la starea de echilibru, în timpul administrării dozei zilnice unice de anastrozol 1 mg comprimate. Aproximativ 90 până la 95% din valoarea concentraţiei plasmatice a anastrozolului la starea de echilibru este atinsă după 7 zile de administrare zilnică. Nu există dovezi cu privire la dependenţa de timp sau de doză a parametrilor farmacocinetici ai anastrozolului.
Farmacocinetica anastrozolului este independentă de vârstă la femeile aflate în post-menopauză.
Anastrozolul se leagă în proporţie de doar 40% de proteinele plasmatice.
Anastrozolul se elimină lent, având un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de 40 până la 50 de ore. Este metabolizat în proporţie mare la femeile aflate în post-menopauză, mai puţin de 10% din doză fiind excretată în stare nemodificată în urină în următoarele 72 de ore de la administrare.
Metabolizarea anastrozolului are loc prin N-dealchilare, hidroxilare şi glucuronoconjugare. Metaboliţii sunt excretaţi în principal pe cale urinară. Triazolul, principalul metabolit prezent în plasmă, nu prezintă efectul de inhibare al aromatazei.
Insuficiență renală sau hepatică
Clearance-ul aparent (Cl/F) al anastrozolului după administrare orală a fost cu aproximativ 30% mai mic la voluntarii cu ciroză hepatică stabilizată, comparativ cu lotul de control (Studiul 1033IL/0014).
Cu toate acestea, valorile concentraţiilor plasmatice ale anastrozolului înregistrate la voluntarii cu ciroză hepatică au fost cuprinse în intervalul de valori ale concentraţiilor observat la subiecţii normali din alte studii clinice. Valorile concentraţiilor plasmatice ale anastrozolului observate în timpul studiilor de eficacitate pe termen lung efectuate la pacienţii cu insuficienţă hepatică au fost cuprinse în intervalul de valori ale concentraţiilor plasmatice observat la pacienţii fără insuficienţă hepatică.
Clearance-ul aparent (Cl/F) al anastrozolului nu a fost modificat la voluntarii cu insuficienţă renală severă (RFG <30 mL/min) în studiul 1033IL/0018, ceea ce este în concordanţă cu faptul că anastrozolul este eliminat în principal prin metabolizare. Valorile concentraţiilor plasmatice ale anastrozolului observate în timpul studiilor de eficacitate pe termen lung efectuate la pacienţii cu insuficienţă renală au fost cuprinse între limitele concentraţiilor plasmatice observate la pacienţii fără insuficienţă renală. La pacienţii cu insuficienţă renală severă administrarea anastrozolului trebuie efectuată cu precauţie.

INDICAȚII TERAPEUTICE
Tratamentul neoplasmului mamar în stadiu avansat cu receptori pentru estrogeni prezenţi, la femeile aflate în post-menopauză.
Tratamentul adjuvant pentru neoplasmul mamar invaziv incipient, cu receptori pentru estrogeni prezenţi, la femeile aflate în post-menopauză.
Tratament adjuvant pentru neoplasmul mamar invaziv precoce, cu receptori pentru estrogeni prezenţi, la femeile aflate în post-menopauză, cărora li s-a administrat tratament adjuvant cu tamoxifen timp de 2 până la 3 ani.

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE
Comprimatele se administrează intern, cu apă, fără a fi mestecate.
Se recomandă ca preparatul să se administreze la una şi aceeaşi oră.
Femeilor în post-menopauză, inclusiv vârstnice, se indică câte 1 mg o dată pe zi timp îndelungat. La progresarea maladiei administrarea preparatului se întrerupe. Ajustarea dozelor la pacientele cu dereglări uşoare şi moderate ale funcţiei hepatice şi renale nu este necesară.

REACȚII ADVERSE
Reacţiile adverse prezentate mai jos sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, pe aparate, sisteme şi organe. Grupele de frecvenţă conform convenţiei MedDRA: foarte frecvente(≥1/10), frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10), mai puţin fecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100), rare(≥1/10000 şi <1/1000 ) şi foarte rare (<1/10000).
Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate au fost cefaleea, bufeurile, greaţa, erupţiile cutanate tranzitorii, artralgia, rigiditatea articulară, artrita şi astenia.
Tulburări metabolice şi de nutriţie
Frecvente: anorexie, hipercolesterolemie.
Tulburări ale sistemului nervos
Foarte frecvente: cefalee. Frecvente: somnolenţă, sindrom de tunel carpian.
Tulburări vasculare
Foarte frecvente: bufeuri.
Tulburări gastro-intestinale
Foarte frecvente: greaţă. Frecvente: diaree, vărsături.
Tulburări hepatobiliare
Frecvente: creşterea valorilor concentraţiilor plasmatice ale fosfatazei alcaline, AST şi ALT. Mai puţin frecvente: creştere a valorilor concentraţiilor plasmatice ale γ-GT şi bilirubinei, hepatită.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat
Foarte frecvente: erupţii cutanate tranzitorii. Frecvente: subţiere a firului de păr/alopecie, reacţii alergice. Mai puţin frecvente: urticarie. Rare: eritem polimorf, reacţii anafilactoide, vasculită cutanată (incluzând unele raportări de purpură Henoch-Schönlein). Foarte rare: sindrom Stevens-Johnson, angioedem.
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv
Foarte frecvente: artralgie/redoare articulară, artrită, osteoporoză. Frecvente: dureri osoase.
Mai puţin frecvente: tenosinovită digitală.
Tulburări ale aparatului genital şi sânului
Frecvente: uscăciunea mucoasei vaginale, sângerări vaginale.
Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare
Foarte frecvente: astenie.

CONTRAINDICAȚII
Hipersensibilitate la anastrozol sau oricare dintre componentele preparatului.
Femei în pre-menopauză.
Insuficienţa renală severă (clearance-ul creatininei sub 20 mL/min.)
Insuficienţa hepatică moderată sau severă (inofensivitatea şi eficacitatea nu sunt confirmate).
Sarcina şi perioada de alăptare.

SUPRADOZAJ
Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE
Nu se recomandă administrarea la femeile de vârstă fertilă. La femeile cu statut hormonal incert se recomandă confirmarea stării de menopauză prin metode hormonale.
Nu sunt date suficiente despre inofensivitatea anastrozolului la pacientele cu dereglări moderate şi marcate ale funcţiei hepatice sau cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei sub 20 mL/min.).
Anastrozolul nu se recomandă pentru administrare la copii, deoarece inofensivitatea şi eficacitatea nu este stabilite.
Dacă metroragia persistă pe fondalul administrării anastrozolului, este necesară consultarea medicului-ginecolog.
Anastrozolul, prin micşorarea nivelul estradiolului circulant, poate diminua densitatea minerală a oaselor. La pacientele ce suferă de osteoporoză sau prezintă risc de dezvoltare a osteoporozei se recomandă determinarea densităţii minerale a oaselor la iniţierea tratamentului şi pe parcursul acestuia, prin metoda densiometrică (scanarea DEXA). La necesitate, se va efectua tratamentul sau profilaxia osteoporozei sub monitorizare medicală.
Acest medicament conţine lactoză. Pacientele cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.
Administrarea în sarcină sau perioada de alăptare
Anastrozolul este contraindicat în sarcină şi în perioada de alăptare.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Din cauza profilului de reacţii adverse a medicamentului, capacitatea de conducere a vehiculelor şi folosire a utilajelor poate fi afectată.

INTERACȚIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACȚIUNI
In vitro, anostrozolul inhibă izoenzimele CYP 1A2, 2C8/9 şi 3A4. Studiile clinice efectuate cu antipirină şi warfarină au demonstrat, că anastrozolul administrat în doză de 1 mg, nu inhibă în mod semnificativ metabolizarea antiprinei şi R- şi S-warfarinei, astfel, este puţin probabil ca administrarea concomitentă de anastrozol cu alte medicamente să producă interacţiuni medicamentoase semnificative din punct de vedere clinic, mediate de către enzimele CYP.
Enzimele care mediază metabolizarea anastraozolului nu au fost identificate. Cimentidina, un inhibitor slab, nespecific al enzimelor CYP, nu influenţează concentraţiile plasmatice ale anastrozolului. Efectul inhibitorilor puternici ai CYP este necunoscut.
Nu s-au evidenţiat interacţiuni semnificative din punct de vedere clinic la pacienţii trataţi cu anastrozol, care au administrat terapie concomitentă cu alte medicamente. Nu au existat interacţiuni clinice semnificative cu biofosfonaţii.
Administrarea concomitentă cu tamoxifen sau medicamente care conţin estrogeni trebuie evitată, deoarece poate avea loc diminuarea acţiunii farmacologice.

PREZENTARE AMBALAJ
Comprimate 1,0 mg.
Câte 50 comprimate în blister, câte 2 blistere împreună cu instrucțiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.

PĂSTRARE
A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se congela.
A se păstra în ambalaj original, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE
3 ani.
A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL
Se eliberează cu prescripție medicală.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
Februarie 2018.

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI
Euro Prime Farmaceuticals SRL
Str. Pietrarilor 8/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

europrimefarmaceuticals@gmail.com
tel.: +373 22 030 016