SUSTOGED-10ML/250MG/ML

похожие товары

Действующее вещество: Testosterone Mix


INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE
SUSTOGED
250 mg/ml
10 ml
soluţia injectabilă în etil oleat
-uz veterinarDENUMIREA COMERCIALĂ
Sustoged

DCI-ul SUBSTANŢELOR ACTIVE
Testosterone propionate, testosterone fenilpropionate, testosterone
izocapronate, testosterone decanoate.

COMPOZIŢIA PREPARATULUI
1 ml soluţie conţine:
substanţă activă: propionat de testosteronă – 30 mg/ml,
isocapronat de testosteronă – 60 mg/ml,
decanoat de testosteronă – 100 mg/ml,
fenilpropionat de testosteronă – 60 mg/ml.;
substanţe auxiliare: alcool benzilic, etil oleat, ulei de ' oarea-soarelui.

DESCRIEREA PREPARATULUI
Soluţie uleioasă transparentă, de culoare de la galbenă-deschisă până
la galbenă, cu miros caracteristic.

FORMA FARMACEUTICĂ
Soluţie injectabilă uleioasă în etil oleat.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul АТС
Hormon androgen, G03B JI03.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE
Testosterona este hormonul androgen primar sintetizat şi eliberat de
testicule. Este responsabil de creşterea şi dezvoltarea organelor sexuale
masculine şi caracteristicelor sexuale secundare (veziculelor seminale,
penisului), dezvoltarea laringelui, musculaturii corporale şi distribuţia
grăsimii. Stimulează producţia de eritropoietină şi a eritrocitelor. Testosteron propionat posedă proprietăţi biologice şi curative ale hormonului
natural, dar se absoarbe lent şi este mai stabil în organism ca testosterona. Testosterona propionat se indică în dereglări funcţionale ale sistemului genital în acromegalie, într-un şir de cazuri testosterona propionat
manifestă un efect pozitiv în hipertro8 a de prostată: se ameliorează starea generală, reduc dereglările de micţiune. Efectul pozitiv e determinat
de ameliorarea irigării sanguine şi proceselor metabolice în miocard.
Se determină devieri bene8 ce ale raportului lipidelor în sânge, creşterea coe8 cientului lecitină. La femele inhibă funcţia gonadotro8 că hipo- 8 zară, funcţia ovarelor, glandelor mamare, atro8 a endometrului.
Testosterona propionat îşi începe acţiunea imediat după injectare. In
sânge circa 98% testosteronă se cuplează cu o fracţie speci8 că a globulinelor care leagă testosteronul şi estradiolul. Biotransformarea are loc
în 8 cat, care după conjugarea cu acidul glucuronic sau sulfuric se elimină cu urina (circa 90%). Aproximativ 60% din preparatul absorbit se elimină cu fecalele, în formă liberă.

INDICAŢII TERAPEUTICE
În medicina veterinară testosteronul se utilizează în caz de enureză, care răspunde la injectarea testosteronului (în special la pisoii castraţi),
pentru tratarea unor forme rare de dermatită.

SPECII ŢINTĂ
Câini şi pisici.

CALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE, DOZE:
Se injectează intramuscular.
La câini
În caz de enureză, tratarea efectivă cu injectarea testosteronului (poate
8 folosită şi cu fenilpropanolamină): 2 mg/kg i.m. ori s.c., de 3 ori pe
săptămână.
La pisici
In caz de enureză, tratarea efectivă cu injectarea testosteronului (poate
8 folosită şi cu fenilpropanolamină): 5-10 mg i.m.

REACŢII ADVERSE
La inocularea parenterală a preparatului de testosteron în caz de enureză, la masculi apar foarte rar. La pacienţii trataţi cu doze mari de testosteron sau pe timp îndelungat de tratament poate apărea infertilitate.

CONTRAINDICAŢII
Tratarea cu testosteron este stric interzisă la animalele cu hipersensibilitate individuală la acest preparat. La animalele cu nefroză sau faza ne- frotică a nefritei, edeme, hipercalciemie, dereglări ale funcţiei hepatice,
insu8 cienţă cardiacă trebuie administrate cu atenţie.

SUPRADOZAJ
Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE
Creşte e8 cacitatea anticoagulantelor (se impune ajustarea dozelor), inhibă eliminarea ciclosporinei. Inductorii enzimelor hepatice (barbituricele, rifampicina, carbamazepina, fenilbutazonul, fenitoina) reduce
efectul testosteronului.

PREZENTARE, AMBALAJ
10 ml de soluţie injectabilă uleioasă în ' acon de sticlă cu dop de cauciuc, acoperit cu capac de metal. Câte un ' acon în cutie de carton îm- preună cu instrucțiunea de administrare.

PĂSTRARE
A se păstra Ia loc uscat şi ferit de lumină, la temperatura de 15-25°C.
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE
3 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL
Se eliberează fără prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI
Martie 2016

DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI
Euro Prime Farmaceuticals SRL,
str. Pietrarilor 8/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
europrimefarmaceuticals@gmail.com
tel.: +373 22 030 016
Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj.